Επίναυλος Καυσίμων Υπηρεσιών Εξωτερικού

  • Ο επίναυλος καυσίμων της υπηρεσίας Speed Economy International Express που ισχύει για τους μήνες Ιούνιο & Ιούλιο είναι 13,25 % επί της αξίας της αποστολής συμπεριλαμβανομένου του επιναύλου ασφαλείας, πρό φπα.
  • Ο επίναυλος καυσίμων της υπηρεσίας Speed Economy International Express που ισχύει για τον μήνα Απρίλιο είναι 15,50 % επί της αξίας της αποστολής συμπεριλαμβανομένου του επιναύλου ασφαλείας, πρό φπα.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.