Προσωπικό & Στόλος

Οι άνθρωποι μας

H επιτυχημένη πορεία της Speed Couriers οφείλεται κυρίως στην αφοσίωση ενός δημιουργικού εργατικού δυναμικού σε κάθε επίπεδο. Οι άνθρωποί μας εργάζονται καθημερινά με κύριο στόχο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πελάτες μας.

Είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι κάθε ένας από εμάς συμβάλλει στη γενικότερη επιτυχία, και η εταιρεία ενθαρρύνει την υπευθυνότητα, τη συνεργασία και την ανάληψη πρωτοβουλιών προς όφελος των πελατών μας. Οι εργαζόμενοί μας έχουν την ευκαιρία να αναπτύσσουν διαρκώς τις ικανότητές τους μέσα από την υποστήριξη που τους παρέχεται σε κάθε επίπεδο.

Ο Στόλος μας

Η SPEED COURIERS προσφέρει τυποποιημένες υπηρεσίες ταχυμεταφοράς με εξειδίκευση στις αυθημερόν παραδόσεις εντός του λεκανοπεδίου.

Με έναν πλήρως επανδρωμένο στόλο από μοτοσικλέτες και φορτηγά διασφαλίζουμε την ποιότητα και την εγγυημένη διεκπεραίωση όλων των αποστολών που διακινούμε, οι οποίες και ασφαλίζονται σύμφωνα με το νέο χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.