Μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό ΣΥΔΕΤΑ για αναζήτηση αποστολής. Σύνθετη αναζήτηση μπορείτε να κάνετε για μέχρι 10 αριθμούς ΣΥΔΕΤΑ.